ราคาแท้งก์น้ำคอนกรีต 16 เหลี่ยม สเป๊คพิเศษต้องการแรงดันสูง
ราคา ระบบประปา
ความสูง ความจุ ฐาน A0 ฐาน B15 ฐาน C20 ฐาน D30 ฐาน E30
ชั้นละ ชั้นละ ฐานลูกค้าเทเอง เทกับที่15ซม. เทกับที่20ซม. เทกับที่30ซม. เทกับที่ 30ซม.
0.8 ม. 3,500 ลิตร ลูกค้าเทเอง เหล็กไวร์เมช เหล็ก3หุน เหล็กข้ออ้อย เหล็กข้ออ้อย 
จำนวน ชั้น สูง จำนวนลิตร ราคา (บาท) ราคา (บาท) ราคา (บาท) 4หุน 1 ชั้น 4 หุน 1 ชั้น
3 ชั้น 2.4 ม. 10,500 ล. 37,000 บาท 41,000 บาท ฐาน 3.5*3.5 ม. ฐาน 4*4 ม.
4 ชั้น 3.2 ม. 14,000 ล. 40,000 บาท 44,000 บาท  
5 ชั้น 4.0 ม. 17,500 ล. 44,000 บาท 48,000 บาท  
6 ชั้น 4.8 ม. 21,000 ล. 48,000 บาท 52,000 บาท  
7 ชั้น 5.6 ม. 24,500 ล. 52,000 บาท 56,000 บาท  
8 ชั้น 6.4 ม. 28,000 ล. 56,000 บาท 60,000 บาท    
                 
9 ชั้น 7.2 ม. 31,500 ล.     66,000 บาท    
10 ชั้น 8.0 ม. 35,000 ล.     72,000 บาท 80,000 บาท  
12 ชั้น 9.6 ม. 42,000 ล.       94,000 บาท  
15 ชั้น 12.0 ม. 52,500 ล.         145,000 บาท
ฐาน A0 ฐาน B15 ฐาน C20 ฐาน D30 ฐาน E30
1.ฐานลูกค้าเทเอง 1.ไวร์เมช 1.เหล็ก 3 หุน เต็ม 1.ข้ออ้อย4หุน 1.ข้ออ้อย4หุน
  #20*20ซม. #20*20ซม. #20*20 #20*20
  2.คอนกรีตเทกับที่ 2.คอนกรีตเทกับที่ 2.คอนกรีตเทกับที่ 2.คอนกรีตเทกับที่
  หนา 15 ซม. หนา 15 ซม. หนา20หรือ 30ซม. หนา 30 ซม.
  3.ฐาน 3x3 ม. 3.ฐาน3.5x3.5 ม. 3.ฐาน 4x4 ม.
แถม แถม แถม แถม
1.ท่อน้ำขึ้น 1.ท่อน้ำขึ้น 1.ท่อน้ำขึ้น 1.ท่อน้ำขึ้น
2.วาล์วพีวีซี 2.วาล์วพีวีซี 2.วาล์วพีวีซี 2.วาล์วพีวีซี
3x1ตัว 2x1ตัว 3x1ตัว 2x1ตัว 3x1ตัว 2x1ตัว 3x1ตัว 2x1ตัว
3.บันได 3.บันได 3.บันได 3.บันได