ราคาแท้งก์น้ำคอนกรีต 16 เหลี่ยม สเป๊คพิเศษต้องการแรงดันสูง
ราคา ระบบประปา
ความสูง ความจุ ฐาน A0 ฐาน B15 ฐาน C20 ฐาน D30 ฐาน E30
ชั้นละ ชั้นละ ฐานก้นโพรง เทกับที่15ซม. เทกับที่20ซม. เทกับที่30ซม. เทกับที่ 30 ซม.
0.8 ม. 3,500 ลิตร ลูกค้าเทเอง เหล็กไวร์เมช เหล็ก3หุน เหล็กข้ออ้อย เหล็กข้ออ้อย 
จำนวน ชั้น เมตร จำนวนลิตร ราคา (บาท) ราคา (บาท) ราคา (บาท) 4หุน 1 ชั้น 4 หุน 1 ชั้น
3 ชั้น 2.4       10,500   35,000  บาท     37,000  บาท     39,000  บาท   ฐาน 3*3 ม. ฐาน 4*4 ม.
4 ชั้น 3.2       14,000  38,000  บาท     40,000  บาท     42,000  บาท   เทกับที่ 20ซม.   
5 ชั้น 4.0       17,500   41,000  บาท     43,000  บาท     45,000  บาท   เหล็กข้ออ้อย  
6 ชั้น 4.8       21,000  44,000  บาท    46,000  บาท     48,000  บาท   4หุน 1 ชั้น  
7 ชั้น 5.6       24,500   48,000  บาท     50,000  บาท     52,000  บาท   ฐาน 3.5*3.5 ม.  
8 ชั้น 6.4       28,000   52,000  บาท     54,000  บาท    56,000 บาท      
                 
9 ชั้น 7.2       31,500       62,000  บาท      
10 ชั้น 8.0       35,000       68,000  บาท     76,000  บาท    
12 ชั้น 9.6       42,000         90,000  บาท    
15 ชั้น 12.0       52,500         145,000  บาท
ฐาน A0 ฐาน B15 ฐาน C20      ฐาน D30 ฐาน E30
1.ฐานลูกค้าเทเอง 1.ไวร์เมช 1.เหล็ก3หุน#20*20 ซม. 1.ข้ออ้อย4หุน 1.ข้ออ้อย4หุน
     #20*20ซม. 2.คอนกรีตเทกับที่หนา   #20*20 ซม. #20*20
  2.คอนกรีตเทกับที่    20ซม. 2.คอนกรีตเทกับที่หนา
20หรือ30ซม.
2.คอนกรีตเทกับที่หนา
30ซม.
      หนา15ซม. 3.ฐาน 3*3 เมตร 3.ฐาน 3*3 เมตร 4.ฐาน 4*4 ม.
  3.ฐาน 3*3 ม.   แถม แถม
แถม แถม แถม 1.ท่อน้ำขึ้น 1.ท่อน้ำขึ้น
1.ท่อน้ำขึ้น 1.ท่อน้ำขึ้น 1.ท่อน้ำขึ้น 2.วาล์วพีวีซี 3"1ตัว 2.วาล์วพีวีซี 3"1ตัว2"1ตัว
2.วาล์วพีวีซี  2.วาล์วพีวีซี   2.วาล์วพีวีซี    2"1ตัว 3.บันได
   3"1ตัว 2"1ตัว   3"1ตัว 2"1ตัว  3"1ตัว  2"1ตัว 3.บันได 4.ราวกันตก
3.บันได 3.บันได 3.บันได 4.ราวกันตก